Bemutatkozás

MindenEgybenBlog

Mindenegyben blog , mint a nevében is utalunk rá, minden benne van, ami szem-szájnak ingere.
Kedves böngésző a napi fáradalmaktól meg tud nálunk pihenni, kikapcsolódni, feltöltődni.
Mindenegyben blog -ban sok érdekes és vicces képet találsz. Ha megnyerte a tetszésedet csatlakozz hozzánk.

Rólunk:
Mindenegyben blog indulási időpontja: 2012. március
Jelenleg két adminja van a blognak: egy fiú és egy lány.
Kellemes böngészést Mindenkinek!

A szolgáltatás

A szolgáltatás jelenti https://www.minden-egyben.com/ (a továbbiakban Honlap) alatt elérhető közösségi keretrendszert beleértve annak összes szolgáltatását és funkcióját, továbbá a Honlapon történő megjelenítésre képes eszközök pl.: "Megosztás " gomb, igénybe vételét.

A szolgáltatást az Mindenegyben blog nyújtja, mellyel kapcsolatban ön megértette és elfogadja az alábbiakat:
amennyiben regisztrálja magát a rendszeren, meg kell adnia egy érvényes e-mail címet
a jelszót a megadott e-mail címre küldjük ,a jelszó titokban tartásáért ön felel
az Mindenegyben blog haladéktalanul értesíti a felhasználói azonosítóval történő minden jogosulatlan használatról
az Ön szerződéskötési képessége nem korlátozott
hozzájárul ahhoz, hogy az Mindenegyben blog kérése alapján bizonyos, korlátozott információt nyújt magáról (amely információnak időszerűnek, teljesnek és a valóságnak megfelelőnek kell lennie)
ezt az információt fenntartja és frissíti annak érdekében, hogy időszerű, teljes és a valóságnak megfelelő legyen.

Az Mindenegyben blog fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon felhasználókat, akik bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy más személyes információjával visszaélnek, különösen, ha a felhasználó által az Mindenegyben blog -szolgáltatáson keresztül megjelenített tartalom:
védjegyet sért,
mai vagy történelmi – magyar vagy külföldi – közszereplő, közismert ember neve, kivéve, ha ez a felhasználó anyakönyvezett neve.
más személy jogos és méltányolható érdekeit sértő név,
obszcén vagy trágár kifejezés,
rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi, szexuális vagy politikai és világnézeti hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés és magatartás,
burkolt vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető.

Jelen szolgáltatást csak természetes magánszemélyek vehetik igénybe. A nem természetes magánszemélyek megjelenítésére létrehozott adatlapokat (pl.: közösségi, üzleti, társadalmi célú regisztráció) az Mindenegyben blog törölheti rendszeréből, amennyiben az ilyen tartalmú adatlapokat nem a klubrendszer szolgáltatás keretein belül hozzák létre.

14 éven aluli természetes magán személyek a szolgáltatást csak szülői engedéllyel vehetik igénybe.

Amennyiben az Ön neve vagy egyéb személyes azonosításra alkalmas adata félrevezető, az Mindenegyben blog fenntartja a jogot, hogy a felhasználó kilétét további, a felhasználóra vonatkozó adat, akár a személyi azonosításra alkalmas fényképes dokumentum bekérésével ellenőrizze, a félrevezető azonosítók használata elkerülése érdekében. Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy az ellenőrző e-mailt 24 órán belül megválaszolja, ellenkező esetben a felhasználói státusa törlésre kerülhet. Amint az Mindenegyben blog tényleges tudomást szerez a vélelmezett félrevezető azonosító használatáról, az Mindenegyben blog jogosult a felhasználók hozzáférését az ellenőrzési folyamat lezárásáig korlátozni.

Az Mindenegyben blog nem tartozik felelősséggel ezen kötelezettség nem teljesítésével okozott hiányért vagy károkért. Ezt meghaladóan Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy valamennyi felhasználó adatait, beleértve az Önéit is, az Mindenegyben blog összegyűjtse, felhalmozza és névtelenül az Mindenegyben blog -rendszerébe integrálja valamint az így az öntől és más felhasználóktól összegyűjtött adatokat anonim statisztikai és analitikus bejelentési célokra felhasználja. Megértette és hozzájárul ahhoz, hogy ettől eltérő rendelkezés hiányában az Mindenegyben blog semmilyen módon nem kontrollálja, ellenőrzi vagy nem hagyja jóvá az információt az Mindenegyben blog -on. Az Mindenegyben blog keretrendszerén belül az egyes funkciók és szolgáltatások különböző adatkezelés szabályokat alkalmazhatnak, mely adott szolgáltatás illetve funkció igénybevételekor a felhasználót tájékoztatja/hozzájárulását kéri.

Az Mindenegyben blog fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást bármely felhasználó felé megtagadja.

Felhasználói magatartás

Ön beleegyezik abba, hogy felelősségteljes magatartást tanúsít, és más felhasználókkal és tagokkal szemben tiszteletteljesen viselkedik.

Ezen feltételek elfogadásával beleegyezik abba, hogy a szolgáltatást nem használja más tagok zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre, az emberi méltóság és az egyenlőség alkotmányos elvének megsértésére vagy más módon más felhasználók személyiségi és egyéb jogainak megsértésére. Az Mindenegyben blog fenntartja a jogot, hogy törölje vagy korlátozza azokat a felhasználókat, illetve felfüggessze azokat a funkciókat, akik vagy amelyek használatával más egyéneket zaklattak akár üzenőfalakon, magánüzenetek formájában, listák útján, a szolgáltatáson keresztül megjelenített tartalmakkal vagy bármely más nyilvános felületen vagy módon.

Tartalom

Ön teljes mértékben felelős azért a tartalomért, amit az Mindenegyben blog szolgáltatás keretrendszerén belül elhelyez vagy Mindenegyben blog - szolgáltatás felületén megjelenít, ideértve, de nem kizárólagosan a fényképeket, személyes adatokat, beszélgetéseket, listákat, osztályozásokat, személyes üzeneteket, az Mindenegyben blog -szolgáltatáson keresztül .

Az Mindenegyben blog automatikusan nem ellenőrzi a felhasználók által elhelyezett, megjelenített, közzétett tartalmakat. Az Mindenegyben blog mint közvetítő szolgáltató nem felelős a továbbított információért.

Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy Mindenegyben blog minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, vagy anyagokra történő hivatkozást (linket), amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, más személyiségi jogába ütköző, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál.

Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy az Mindenegyben blog minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat vagy anyagokra történő hivatkozást (linket), melyek megsértik vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát vagy a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket. Ezekben az esetekben az Mindenegyben blog minden értesítés nélkül törölheti a felhasználót.

A jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységek magukba foglalják például - de nem kizárólagosan - az alábbiakat:
Az Mindenegyben blog szolgáltatás bármely részének módosítása, adaptációja vagy visszafejtése;
Bármely automatikus alkalmazás, keresőrobot, oldal kereső vagy visszafejtő, illetve bármely más olyan alkalmazás használata, amellyel Mindenegyben blog -szolgáltatás vagy annak bármely része elérhető, módosítható vagy indexelhető;
Az s Mindenegyben blog számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolás vagy behatolási kísérlet (hacking);
Más tagokról információ gyűjtése jogosulatlan célokból (ideértve a felhasználóneveket és/vagy e-mail címeket);
Az Mindenegyben blog weboldalai bármely részének újraformázása vagy szerkesztése;
Megszerzett anyagok publikálása;
Felhasználói azonosítók automatikus módszerekkel vagy csalárd, illetve tisztességtelen fondorlattal történő létesítése;
Nemkívánatos elektronikus kommunikáció létesítése vagy továbbítása, mint a "spam", vagy más tagoknak küldött lánclevelek (hoax), vagy a többi tagnak a szolgáltatás használata során bármely egyéb módon történő zavarása, ideértve az adatlapon elhelyezett és mások jogait sértő fényképeket, az apróban vagy a fórumban, az oda nem illő zavaró, agresszív vagy témán kívüli ("offtopic") hozzászólásokat, hirdetéseket, illetve azokat az ismételt hozzászólásokat és hirdetéseket, amelyeket több topikban, apró témakörben vagy akár az üzenőfalon azonos tartalommal, rövid időn belül "flood"-szerűen szórnak szét. Ezek - egy bejegyzés meghagyása mellett - törlésre kerülnek. Szándékos floodnak számít, ha valaki az adott hozzászólást vagy hirdetést egy vagy több topicban, apró témakörben, több alkalommal helyez el.
Bármely harmadik személy anyagainak rendelkezésre bocsátása a harmadik személy hozzájárulása nélkül;
Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek félrevezető módon azt a képzetet keltik, hogy azokat az Mindenegyben blog hivatalosan támogatja vagy hagyta jóvá;
Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek megsértik, visszaélnek vagy megszegik bármely más fél szellemi alkotáshoz, nyilvánossághoz, magánélethez fűződő vagy egyéb más tulajdonosi jogát;
Vírusok, férgek, hibák, trójai falovak vagy bármely más destruktív elemek közzététele vagy továbbítása;
Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek jogellenesek vagy jogellenes tevékenységre buzdítanak, esetleg azt hirdetik;
Hamis vagy félrevezető információrendelkezésre bocsátása.

A "Megosztás " funkcióra vonatkozó speciális szabályok

A "Megosztás " gomb kihelyezésével és/vagy használatával Ön az MINDENEGYBEN BLOG számára jogot biztosít a "Megosztás " gomb által linkelt tartalom megjelenítéséhez, funkción keresztül kizárólag a jelen Felhasználási Feltételeknek maradéktalanul megfelelő tartalmak linkeléséhez járul hozzá

E-mail cím megváltoztatása, profil törlése

Az e-mail cím átírásához vagy profil törléséhez az Mindenegyben blog azonosítás céljából jogosult a felhasználótól személyes azonosításra alkalmas igazolványt, illetve e-mail címet kérni, így az Mindenegyben blog kérheti, hogy a felhasználó a regisztráció során megadott e-mail címről kérje az adatmódosítást vagy azt, hogy küldje el az Mindenegyben blog részére egy az azonosításra alkalmas fényképes igazolványát vagy személyazonosságát egyéb, az Mindenegyben blog által elfogadott módon bizonyítsa

Elhunyt személyek regisztrációi

Elhunyt személyek adatlapjának töröltetése ügyében egy közeli hozzátartozó vagy hivatalos képviselet járhat el a szükséges dokumentumok bemutatásával. További információért vegye fel velünk a kapcsolatot a hu címen.

Szavatosság kizárása

Az Mindenegyben blog és annak tulajdonosa, társvállalatai, használatba adói, partnerei, beszállítói, tanácsadói és ügynökei kizárnak bármely és minden felelősséget az MINDENEGYBEN BLOG szolgáltatáson elhelyezett információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért. Az MINDENEGYBEN BLOG kizár bármely és minden felelősséget az egyes tagok és fejlesztők által tanúsított magatartásért különösen az egyes alkalmazásokon keresztül vagy által tanúsított magatartásokért.

Az MINDENEGYBEN BLOG -szolgáltatás keretrendszerében vagy az azon keresztül elérhető és/vagy megjelenített szolgáltatások, termékek, funkciók és minden anyag, információ minden szavatosság nélkül, "ahogy vannak", úgy bocsáttatnak rendelkezésre.

Ön beleegyezik abba, hogy az MINDENEGYBEN BLOG -szolgáltatást és az MINDENEGYBEN BLOG -szolgáltatás keretrendszerén belül megjelenített alkalmazásokat kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy az MINDENEGYBEN BLOG nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.

Felek a Szerződéssel kapcsolatosan felmerülő vitájukat elsősorban békés úton, tárgyalásokkal kívánják egymással rendezni. Amennyiben a tárgyalások kezdetét követő 30 napon belül a Felek nem jutnak megegyezésre, úgy a Felek a Szerződéssel kapcsolatos jogvitára kijelölt bíróság a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság.

A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének az érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

Kártalanítás, kártérítés

Ön beleegyezik abba, hogy az MINDENEGYBEN BLOG - t kártalanítsa minden harmadik személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amely az Ön MINDENEGYBEN BLOG - szolgáltatás használatával függ össze vagy abból ered, ideértve bármely természetű vagy fajtájú követelést, költséget, ami bármely igényből, hiányból, kárból (tényleges és következményes), perből, ítéletből, peres eljárás költségéből és ügyvédi költségből ered. Ezekben az esetekben az MINDENEGYBEN BLOG írásban értesíti önt az igényről, perről vagy eljárásról.

Nemzetközi használat

Az internet globális természetéből fakadóan Ön hozzájárul ahhoz, hogy az interneten minden, a felhasználói magatartásra és elfogadható tartalomra vonatkozó helyi szabályt betart. Ön tudomásul veszi azt, hogy minden személyes adatot, információt és felhasználó által létrehozott tartalmat Magyarország területén, az Európai Unióban kontrollálnak, dolgoznak fel és tárolnak.

Az MINDENEGYBEN BLOG keretrendszerében vagy az azon keresztül elérhető és/vagy megjelenített szolgáltatások, termékek, funkciók és minden anyag, információ minden szavatosság nélkül, "ahogy vannak", úgy bocsáttatnak rendelkezésre.

Hirdetés